logo

Planejament urbanístic

En aquest apartat genèric es recullen el conjunt d’actuacions que, en forma de plans, cal efectuar per arribar a l’ordenació d’un territori.
Així mateix, en aquest enllaç del Registre de planejament urbanístic estan disponibles per a la seva consulta les diferents normes urbanístiques de caràcter general i les diferents figures que les desenvolupen.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31