logo

HisendaPodeu consultar les ordenances fiscals i pressupost al menú “Ajuntament”.


Així mateix, atesa l'obligació de les administracions públiques de publicar el període mitjà de pagament a proveïdors, com a expressió del termini de pagament o retard en el pagament a proveïdors, tal i com disposa l'apartat 6 de l'article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, incorporat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic; i atès que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, obliga a les administracions a la remissió del càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors al Ministeri d’Hisenda i a publicar-lo als respectius portals WEB, es pot consultar aquesta informació al següent enllaç.

Arxius relacionatsAjuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31