Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Pla de barris

En aquest apartat hi trobareu tota la informació relacionada amb el Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Roda de Ter (veure PDF al final de la pàgina), el qual està subvencionat en un 75% a través del Fons de la Llei de Barris que atorga la Generalitat de Catalunya

El Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Roda de Ter es un projecte presentat al 2009, amb una durada inicial pel 2010, 2011, 2012 i 2013, tot i que s'ha prorrogat pel 2014 i el 2015, i s’hi destinarà una inversió de 5.000.0000 euros. La subvenció que rebrà l’Ajuntament de Roda de Ter per portar a terme aquest projecte serà del 75% provinent del Fons de la Llei de Barris que atorga la Generalitat. La concessió d’aquesta subvenció obre grans expectatives de millora del nucli antic i, en definitiva, de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.Els objectius generals del projecte són els següents:

· Reforçar l’estructura urbana i la cohesió territorial, a través de la millora de l’accessibilitat i la connectivitat; la creació i rehabilitació d’equipaments; la recuperació del patrimoni arquitectònic; el foment de camins cívics i la millora de la sostenibilitat ambiental.

Joan Badia ©

· Regenerar el teixit urbà i potenciar els eixos comercials i l’atractiu turístic, mitjançant la valorització del paisatge urbà; la creació d’espais lliures; l’atracció turística; l’impuls del patrimoni cultural i natural; el dinamisme econòmic.

Joan Badia ©

· Enfortir les xarxes socials i potenciar la inclusió, fomentant el teixit associatiu i la participació ciutadana; promovent la igualtat d’oportunitats; prevenint l’exclusió social i millorant la convivència i el civisme.

Joan Badia ©

Un element clau en l’elaboració del Projecte ha estat la participació dels veïns i veïnes, de les entitats i associacions del municipi i dels agents econòmics que intervenen en el seu desenvolupament del territori. En la posada en marxa de l’anomenat Pla de Barris i el desenvolupament de les actuacions es preveu obrir processos participatius per tal d’implicar a la ciutadania en la millora del barri, tenint en compte que és qui millor coneix la realitat en què viu.

Arxius relacionats


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: