Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

7.1 Programa Roda de Participació

Descripció:

El Pla de Participació estableix els espais formals de seguiment i organització del procés participatiu, així com les fases i moments del desenvolupament del projecte. Entenent que el projecte de millora el Nucli antic necessita de la corresponsabilitat de l’administració, el veïnat i els agents econòmics perquè esdevingui una realitat, l’actuació preveu:


1- Creació d’un Consell de barri on hi siguin presents agents del Nucli antic de l’àmbit polític, tècnic, veïnals i econòmic. El Consell serà l’encarregat de fer el seguiment de l’execució del Projecte d’intervenció integral i de garantir la participació de la ciutadania al llarg del procés.


2- Realització de tallers participatius a l’entorn del Pla d’Intervenció Integral. Concretament, es preveu que el nou equipament de La Blava (actuació 3.1) i la rehabilitació de Can Planoles (actuació 3.2) comptin amb la participació de la ciutadania tant en el seu disseny com en l’execució. Així mateix, les actuacions del camp 6, d’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, i d’aquest mateix camp 7 de desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri estan estretament relacionades amb el Pla de Participació atès que es preveu que s’implementin conjuntament amb els veïns i veïnes del barri. Les actuacions del camp 1, de millora de l’espai públic i dotació d’espais verds, requeriran també d’un ampli procés d’informació i consens amb el veïnat en el moment de ser definides i executades.


3- Desplegament de mitjans de comunicació interactius per tal de facilitar informació de l’execució del pla i aportar transparència. Alhora, aquets mitjans de comunicació han de servir de canal per tal que la ciutadania faci aportacions. En aquest sentit, es preveu la posada en marxa d’un blog del PII i d’una bústia de suggeriments. Alhora, a través dels mitjans de comunicació existents al municipi es donarà informació puntualment.


4- Suport a la creació d’una associació de veïns o bé una taula de veïns del Nucli antic


5- Suport a l’actualització i el dinamisme del teixit associatiu existent.


Pressupost:

Inversió total: 18.500 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Contractació de la dinamització i la comunicació


Calendari d'actuació:

2010, 2012, 2014 i 2015.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 10.000,00 €, durant el 2010 i el 2012.Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: