Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

7.6 Programa Roda Cívica

Descripció:
La regeneració a nivell urbanístic i del teixit urbà ha d’anar acompanyada d’accions encaminades a fer de l’espai públic un lloc de trobada, relació i participació en condicions d’igualtat i de respecte.

En aquest sentit, es proposa crear la figura de l’agent cívic per tal de fer una tasca de sensibilització i detecció de problemàtiques i conflictes en l’ús de l’espai públic i així derivar-los als serveis pertinents.

Alhora, amb aquest programa es vol donar a conèixer el servei de mediació que es fa des del Consell Comarcal en la resolució de conflictes dins el desenvolupament dels diferents programes socials es treballarà per a la convivència i el civisme.

L’actuació es concep des d’una perspectiva transversal per tal que tingui impacte en les diferents generacions (infància, joventut, gent gran) i es considera important comptar amb la implicació de les diverses entitats del barri.


Pressupost:
Inversió total: 38.000 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: figura de l’agent cívic amb una dedicació d’unes 10 hores setmanals i materials d’informació i difusió


Calendari d'actuació:
2014 i 2015.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: