logo

Verificació de documents

Així mateix en el següent enllaç podeu validar els documents i notificacions emesos per aquest ajuntament de Roda de Ter amb Codi Segur de Verificació (CSV).

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31