Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Contactar

Envieu-nos els vostres suggeriments i comentaris
Nom
Cognoms
DNI
Adreça
Telèfon
Correu electrònic
Comentaris
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: