Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Pla Educatiu d'Entorn

educació 1
Ampliar en una finestra emergent educació 1
educació 2
Ampliar en una finestra emergent educació 2
PEE RODA DE TER

L'Ajuntament de Roda de Ter té conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat per tenir el Pla Educatiu d'Entorn, concedit pel departament d'Educació de la Generalitat per treballar la igualtat d'oportunitats, la cohesió i la llengua. Per posar en marxa els Plans Educatius d'Entorn, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Roda de Ter han elaborat un conveni de col·laboració on es recull la manera com s'articularan les accions que es desenvoluparan i on es fixen les obligacions de cadascuna de les parts. La proposta inicial d'activitats que té previst tirar endavant l'Ajuntament de Roda està enfocada cap a tres objectius generals, al voltant de diferents blocs d'actuació: Potenciar la cooperació en el treball en xarxa dels centres, entitats i serveis educatius del municipi i avançar vers l'assoliment d'objectius comuns. Afavorir la cohesió social mitjançant el coneixement, la relació, la participació i l'ús de la llengua catalana. Garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés als recursos necessaris per a l'èxit escolar i evitar l'exclusió.

Roda treballa des de fa anys per donar la resposta educativa més ajustada possible per al conjunt de la Comunitat educativa, la qual està vivint l'arribada d'alumnat nouvingut, bàsicament d'orígen amazic. A través del Pla Educatiu d'Entorn, des de l'ajuntament es vol donar resposta a les necessitats educatives derivades de situacions culturals, socials i econòmiques desfavorides. Oferir l'oportunitat a l'alumnat per aconseguir l'èxit escolar i la plena integració social i lingüística. Al mateix temps, aquest pla també ha de servir per donar continuïtat als diversos projectes que des de fa anys s'estan portant a terme als centres educatius de la població i des de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAs). Aquestes iniciatives s'acorden a la Comissió Operativa del PEE, de la que en formen part persones de diferents àrees municipals, l'assessora LIC i l'inspector d'educació per part del Departament d'Educació, i les direccions i les AMPAs dels centres educatius.

Activitats curs 2010-11:

Objectius generals

1. Incrementar l'èxit acadèmic:

- Estudi assistit
- teatre centres primària (en horari lectiu)

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització:

- Fons Social

3. Potenciar l'equititat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir desigualtats:

- Auxiliars de P3
- Projecte Roda

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística:

- Hora del Conte

5. Potenciar els espais de convivència i el comprimís cívic:

- Tallers de famílies
- Teatre secundària (hora en no lectiu)
- Formació Joves Guia
- Activitats esportives (pla català esport)
- Jornades intercentres

6. Potenciar l'educació en el lleure:

- Colònies musicals

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori:

- Dinamització pla educatiu entorn

8. Promoure la sostenibilitat de les actuacions:

- Taller de voluntariat

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: