Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

L'aigua

L'aigua a Roda
Ampliar en una finestra emergent L'aigua a Roda
depuradora
Ampliar en una finestra emergent depuradora
L'aigua

El nostre poble intervé d’una manera decisiva en el cicle natural de l’aigua. Depenem del riu i de les aigües freàtiques i hi retornem les nostres aigües residuals. La gestió responsable d’aquest element bàsic és una de les claus del respecte al medi ambient i de la sostenibilitat.

El procés comença als punts d’abastament, des d’on es condueix a les plantes potabilitzadores per tal de fer-la apta per al consum i distribuir-la. Les aigües utilitzades (residuals) són conduïdes per la xarxa de clavegueram fins a la planta depuradora on són tractades abans de ser abocades al riu.
És el recurs més essencial que tenim i per aquesta raó, des del Punt d’Atenció Ambiental, treballem per al foment de l’estalvi d’aigua.

De forma continuada es realitza el control de les analítiques de l’aigua de xarxa i dels nivells de consum municipals. Aquests controls són clau per tal d’aplicar mesures correctores en cas necessari.

També de forma continuada es controlen els consums d’aigua municipals. En els darrers anys i com a conseqüència del creixement del municipi, aquesta tendència ha anat augmentant tot i les mesures d’estalvi i les campanyes de sensibilització.


Abastament i qualitat

L’aigua al municipi prové d’una sola xarxa de distribució que consta de 2 dipòsits interconnectats que són de capçalera i que distribueixen uns 979 m3/dia. L’aigua d’aquests dipòsits prové de la xarxa Osona Sud i del Pou de la Prada (actualment representen el 10% de l’abastament del municipi).

La XARXA OSONA SUD, partint des de l’ETAP de Manlleu dóna servei a Roda de Ter i a 15 municipis més (total 45.000 habitants), amb un cabal de 13.000 m3/dia, que ara s’amplien fins a 26.000 m3/dia. Els cabals assignats per al nostre municipi, són de 3.645 m3/dia.
L’àrea d’AIGÜES POTABLES del Consell Comarcal d’Osona s´encarrega de la gestió, funcionament i millora de l’estació de tractament d’aigua potable (potabilitzadora) amb la finalitat d’aportar els cabals complementaris que necessitem al municipi per tal de garantir el subministrament d’aigua potable a la població.

De la gestió, proveïment i controls de qualitat d’aquest servei municipal, se’n cuida l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.. L’oficina de Roda de Ter es troba al carrer Bac, 19 i està oberta al públic els dilluns i divendres de les 10:00 a les 12:00 i els dimecres de les 10:00 a les 13:00 i de les 16:00 a les 18:00 (Tel. Atenció al client: 900 81 40 81, de dilluns a divendres les 08:00 a les 20:00; Tel. Avaries: 900 81 40 82, 24h., 365 dies l'any; Tel. Lectures: 900 81 40 83, de dilluns a divendres de les 08:00 a les 20:00).


Sanejament a la depuradora

El Consell Comarcal d’osona a través de l’àrea de SISTEMES DE SANEJAMENT, és l’administració actuant pel que fa a la gestió dels sistemes de sanejament, depuradores urbanes i xarxa de col·lectors en alta, el control dels abocaments, la tramitació dels expedients de permís d’abocament al clavegueram i via camió cisterna, les inspeccions a indústries i les sancions corresponents. El clavegueram en baixa és competència municipal.

La depuradora municipal de Roda de Ter és biològica i tracta 1.378 m3/dia de mitjana. El funcionament de la depuradora és competència de l’empresa Depuradores d’Osona (Cabals tractats l’any 2006 - 501.291 m3) .


MÉS ENLLÀ DE L'ESTALVI

Es tracta d’una responsabilitat compartida. Necessitem modificar els nostres hàbits i assumir els canvis que estan arribant cada cop més de pressa pel que fa al clima. Ens referim a una nova manera d’entendre la relació amb el medi, que pel que fa a l’aigua, passa no tan sols per estalviar-ne perquè “no n’hi ha”, sinó per evitar-ne el malbaratament, amb independència de la quantitat d’aigua emmagatzemada als embassaments. Si entenem aquest concepte, ens adonarem que amb molta menys aigua de la que ara consumim en tenim prou i de sobres.Arxius relacionats


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: