logo

Energia

Roda de Ter és un sistema urbà en constant funcionament i, per tant, necessita energia: la que consumim a les nostres llars, als comerços, a les oficines, als serveis públics, per comunicar-nos i, sobretot, per desplaçar-nos. Les formes d’energia que s’utilitzen són molt diverses i, com passa en la majoria dels països desenvolupats, es basen en fonts no renovables com són el petroli, el gas natural i el carbó. Aquests recursos són limitats i el seu ús provoca problemes de contaminació a l’atmosfera. D’altra banda , els seus efectes a escala regional i global es relacionen amb l’efecte hivernacle i l’alteració de la capa d’ozó. Per tot això, des del Punt d’Atenció Ambiental treballem per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic.

En concret, el 19/06/2012 l’Ajuntament de Roda de Ter es va adherir al Pacte d’Alcaldes/esses, que és una iniciativa de la Comissió Europea, per tal de fer participar al món local en la lluita contra l’escalfament del planeta. És un compromís de ciutats i pobles per tal d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) mitjançant actuacions d’eficiència energètica. Amb l’adhesió de l’Ajuntament, el municipi es compromet a reduir més d’un 20% les emissions de GEH al 2020. En compliment d’aquest compromís, es va elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) que fa un inventari de les emissions de GEH i les accions per a reduir-les, i es va aprovar al Ple del 17/10/2013.

Actualment ens trobem en procés d’execució del Pla d’Acció, els objectius del qual s’han d’anar avaluant, controlant i verificant mitjançant informes biennals fins a l’any 2020Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31