logo

Participació i Ciutadania

Per aquest ajuntament la participació ciutadana és un àmbit molt important. En aquest apartat hi trobareu tota la informació dels Consells de Barris i Mobilitat.
Per tal de regular la participació ciutadana l'ajuntament disposa de l'ordenança de participació ciutadana, la qual es troba a l'apartat “normativa municipal” i s'articula per mitjà dels següents òrgans de participació:
El CONSELL DEL POBLE
El CONSELL DE BARRIS
El CONSELL D'ENTITATS ESPORTIVES
I el CONSELL D'ENTITATS CULTURALS
Així mateix en l'esmentada ordenança es regulen els mecanismes de participació dels quals disposa el ciutadà, ja sigui a través de les audiències públiques o bé per mitjà de la intervenció del propi ciutadà a la finalització dels plens municipals.


Quadern per al debat familiar de Roda de Ter - Informe de resultats



Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31