logo

Roda activa

LogoVoluntariatNOU
Ampliar en una finestra emergent
Roda Activa, és un projecte que vol promoure, recollir, agrupar i potenciar el voluntariat de Roda de Ter. Té com a objectiu principal, promoure el voluntariat social, cultural i educatiu mitjançant la creació d'una Borsa de Voluntariat.

Amb aquesta iniciativa es volen transmetre els valors de compromís social, de construcció col.lectiva i d'incidència i transformació de la realitat en l'àmbit local.

El projecte s'ha d'entendre com una eina de dinamització de tot el voluntariat del nostre municipi.

El primer pas del projecte és doncs:

CREACIÓ DE LA BORSA DEL VOLUNTARIAT LOCAL, que actui com a pont entre les persones interessades a fer voluntariat i les entitats que necessiten voluntaris.

Accions que es duran a terme dins d'aquest projecte:

• Sensibilització de la població a l'entorn del voluntariat en general.
• Recollida de tot el voluntariat existent al municipi, el de nova incorporació així com de tot el teixit associatiu de la població.
• Establiment de lligams col.laboratius entre les entitats i associacions i els voluntaris, per tal de crear i potenciar una xarxa ciutadana de voluntariat.
• Oferir formació, suport, assessorament i seguiment tant individual com col.lectiu, a tot el voluntariat i entitats, si s'escau.
• Garantir nous mecanismes de comunicació per aquest col.lectiu amb la creació d'una pàgina web, una eina ben actual de difusió, on es pot trobar tota la informació referent al món del voluntariat i concretament el referent al municipi de Roda de Ter. Aquesta pàgina web ens permetra tenir una comunicació fluïda entre voluntariat i entitats, creant lligams entre uns i altres amb la finalitat de promoure accions conjuntes que donin resposta a les necessitats del municipi.

Per dur a terme aquest projecte comptem amb la col.laboració de Càritas i de tots els Centres escolars de Roda de Ter.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31