logo

Mercat setmanal

MERCAT SETMANAL

El mercat setmanal de Roda de Ter es celebra cada dijous al primer tram del carrer Bac de Roda que queda entre els carrers Verge de Montserrat i Pep Ventura en horari de 9 a 14h. La regulació del mercat està especificada en una ordenança municipal que podeu consultar a l’enllaç que figura més avall així com la taxa que cal abonar que s’especifica a l’ordenança fiscal número 13. La forma habitual de pagament és mensual i es passa a cobrar pel mercat cada primer dijous de mes. Per poder participar en el mercat caldrà omplir la sol·licitud i la declaració responsable que figura més avall i presentar-ho telemàticament a E-TRAM mitjançant una instància genèrica a la qual s’ha d’adjuntar aquesta documentació. A continuació s’hauria de penjar la documentació pertinent:

Podeu accedir a l'E-TRAM des d'aquí:

E-TRAM

Podeu accedir a les ordenances municipals que regulen el mercat de venda no sedentària de Roda de Ter des d'aquí:

ORDENANÇA MERCAT BOPB

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

MERCAT SETMANAL TITOL
Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31