Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

2.1 Fons per a la rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis

Descripció:

El treball de camp realitzat manifesta el grau de degradació d’algunes façanes i cobertes dels habitatges del Nucli antic.

És per això, que es proposa un programa específic per a recolzar les obres de rehabilitació de façanes i cobertes, per tal de prevenir despreniments i millorar les condicions edificatories i la imatge general del Nucli antic.

Aquesta actuació comptarà amb una campanya d’informació i assessorament per als veïns de l’àmbit. I es concretarà en actuacions de rehabiliació coofinançades pel Fons de la Llei de barris, per l’Ajuntament i pels veïns del Nucli antic de Roda de Ter que es vulguin acollir a aquest programa.


Pressupost:

Dotació total del Fons per a la rehabilitació: 240.000 €

Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: %honoraris redacció de projecte i direcció d’obra, %cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs.


Calendari d'actuació:

2014.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: