Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

3.2 Rehabilitació de Can Planoles com a equipament de barri

Descripció:

Es tracta d’una rehabilitació general de l’edifici per la recuperació de l’estat original, que passa per la millora dels revestiments, coberta, fusteria, balcons i adequació dels espais interiors que actualment no estan habilitats.

Aquesta actuació és del tot necessària per al manteniment i l’aturada de la degradació d’aquest element del patrimoni de Roda de Ter i per a poder-se convertir definitivament en un equipament de qualitat i de referència al Nucli antic.

La proposta haurà d'incorporar criteris de sostenibilitat i ecoeficiència energètica en el seu disseny, criteris de manteniment de l’edifici, criteris de disseny per a tothom i accessibilitat universal i incorporar els criteris d’equitat de gènere.

A través del projecte de rehabilitació s’hauran de definir obres a realitzar i concretar el Pla de treball a seguir per a no dilatar l’execució donat que actualment és un equipament en funcionament.


Pressupost:

Inversió total: 273.000 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Redacció del projecte, cost de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.


Calendari d'actuació:

2010, 2011, 2014 i 2015.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 67.178,61 €, entre els exercicis 2010 i 2011.Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: