Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

8.1 Millora de l'accessibilitat en els carrers de l'àmbit

Descripció:
Es tracta de la millora de les condicions d’accessibilitat dels carrers, es proposa la conversió a plataforma única ja descrita a les actuacions del camp 1 i la construcció de guals deprimits a les cantonades dels carrers que encara tenen vorera.

Els criteris d’accessibilitat s’aplicaran en totes les actuacions que es portin a terme i sempre que sigui possible s’eliminaran les barreres arquitectòniques.


Pressupost:
Inversió total: 10.000 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: l’execució dels guals deprimits i la direcció d’obra, IVA inclòs.


Calendari d'actuació:
2014.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: