Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

5.1 Eficiència energètica i energies renovables al nou equipament de la Blava

Descripció:

Introduir i aplicar les mesures d’eficiència energètica d’acord amb les exigències bàsiques del codi tècnic d’edificació i el decret d’ecoeficiència per tal d’aconseguir un estalvi d’aigua, una millora del rendiment tèrmic i elèctric. Tanmateix, es vol introduir mecanismes que fomentin l’ús d’energies renovables, la reutilització dels recursos i la utilització de materials sostenibles en la seva rehabilitació.

El projecte arquitectònic haurà de definir les millors estratègies energètiques a implantar i els materials a utilitzar, tenint en compte els criteris abans esmentats i sempre amb un rigor econòmic que estigui a l’abast de l’actuació.


Pressupost:

Inversió total: 72.250 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: cost de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.


Calendari d'actuació:

2015.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: