Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

5.3 Millora de l'enllumenat i mesures per a la reducció de la despesa energètica

Descripció:

Mitjançant el Punt d’Atenció Ambiental, el municipi treballa pel foment de l’estalvi d’energia i la millora de les instal·lacions per al seu bon funcionament energètic. Actualment, però, resten lluminàries de l’espai públic amb làmpades de vapor de mercuri en alguns carrers, les quals a través d’aquesta actuació es vol substituir per làmpades de vapor de sodi.

Aquest fet suposarà una reducció de la contaminació llumínica i una millora tant en l’eficiència com en la reducció de la despesa energètica.

Així doncs, el mateix criteri és aplicable als edificis municipals i equipaments, de manera que l’actuació també pot abastar aquest àmbit que per considerar-se en molts casos anterior a les darreres normatives sectorials, no presenta una bona eficiència energètica i una conseqüent despesa econòmica per al municipi.


Pressupost:
Inversió total: 27.200 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: materials, execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.


Calendari d'actuació:

2013 i 2014.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 17.309,05 €, durant el 2013.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: