Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

6.1 Programa roda dona

Descripció:

Per una banda, l’actuació pretén fomentar la participació sociopolítica de les dones més enllà de l’existent Fòrum Dona, posant especial atenció a aquelles dones del Nucli antic que troben  més dificultats per participar com són les joves, grans i nouvingudes.

D’altra banda, es pretén donar a conèixer la problemàtica del maltractament i la violència de gènere per tal de contribuir a prevenir-la i donar suport a les dones per reconèixer situacions de violència així com en el procés de recuperació personal. En aquest sentit, es vol consolidar la figura de l’agent d’igualtat de gènere i oportunitats del PIAD per tal de poder posar en marxa un circuit d’atenció en violència de gènere i establir un nou protocol d’actuació. 

 


Pressupost:

Inversió total: 45.000 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: personal tècnic especialitzat amb dedicació parcial, materials per a la difusió i tallers/jornades


Calendari d'actuació:

2010, 2011 i 2014.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 35.900,00 €, durant el 2010 i 2011.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: