Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

6.2 Perspectiva de gènere en el disseny de l'espai públic i l'equipament

Descripció:

Les millores en l’espai públic i el nou equipament incorporaran la perspectiva de gènere en el seu disseny.

Espai públic: Les actuacions proposades en l’espai públic, suposen una millora des de la perspectiva de gènere ja que milloren l’accessibilitat, permeten un ús variat de l’espai, creen àrees de relació, generen eixos cívics amigables, preveuen paviments únics, etc.

Equipament La Blava: El fet de construir l’equipament implica la incorporació de la visió de gènere tant en el projecte arquitectònic exterior com la seva distribució interior així com l’entorn immediat i l’accés a aquest. Per tant, l’equipament incorpora la perspectiva de gènere amb estructures que no generin inseguretat, que millorin l’accessibilitat, en l’adequació dels espais i àrees de relació i expressió, etc a fi de crear espais amigables, segurs i cívics. 


Pressupost:

Inversió total: 12.000 €

Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Tallers de disseny de l’espai públic i el nou equipament


Calendari d'actuació:

2014 i 2015.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: