Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

1.1 Urbanització del carrer Pere Almeda, plaça major i Ramon MartíDescripció:


La urbanització dels
carrers Almeda, Ramon Martí i Plaça Major es planteja com a
continuïtat del “Projecte de rehabilitació de l’espai urbà del
centre històric”, que es va iniciar amb la conversió a plataforma
única del Carrer Bac de Roda, ja executat i que ha de continuar amb
la xarxa de carrers veïns del Nucli antic.


L’actuació contempla en
el seu disseny els criteris de sostenibilitat, accessibilitat
universal i equitat de gènere, de manera que es garantirà una bona
il.luminació de vapor de sodi evitant espais foscos i s’eliminaran
les barreres arquitectòniques.


Pressupost:Inversió total: 935.406 €

Font de finançament: 25%
Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Cost
estimat de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb
IVA inclòs.


Calendari d'actuació:2014 i 2015.
Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: