Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

1.4 Urbanització del carrer Verge del Sol del Pont

Descripció:

L’actuació de reurbanització del carrer Verge del Sol del Pont consisteix en renovar el paviment del carrer convertint-lo en un carrer de prioritat invertida i pacificat al trànsit, és a dir donar a aquest carrer un caràcter peatonal que el disseny actual no permet. Així doncs, s’estableix la prioritat d’eliminació de les barreres arquitectòniques que junt amb una bona senyalització prioritzi el vianant i redueixi la velocitat del trànsit rodat.

El recorregut d’aquest carrer des del Pont Vell fins l’àmbit de “la Blava” amb el futur equipament, fa que sigui idoni per a un passeig a peu tant per als residents de l’àmbit com per a la resta de visitants.

Aquesta actuació està molt relacionada amb la reurbanització de la resta de carrers del Nucli històric i la seva formalització hauria d’estar en consonància amb aquestes.

 
Pressupost:

Inversió total:  609.450 €

Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Redacció del projecte, direcció d’obra i cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs.


Calendari d'actuació:

2014 i 2015.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: