Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

1.2 Urbanització del carrer Indústria i del Ter

Descripció:

La urbanització del carrers Indústria i del Ter es planteja com a continuïtat de la millora de la urbanització del Nucli antic, que es va iniciar amb la conversió a plataforma única del Carrer Bac de Roda, ja executat, i que ha de continuar amb la xarxa de carrers veïns del Nucli antic.

L’actuació consisteix en millorar la imatge urbana del carrer, renovant el paviment, les condicions d’accessibilitat, d’ecoeficiència i de seguretat des d’una perspectiva de gènere, en un carrer fortament condicionat per un desnivell topogràfic insalvable mitjançant itineraris adaptats, però que es pot amabilitzar el recorregut amb l’adequació d’un espai de repòs al carrer del Ter.


Pressupost:

Inversió total: 290.669 €

Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Cost estimat de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.


Calendari d'actuació:

2014.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: