Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

7.4 Programa Roda Gent Gran

Descripció:

Es proposen un seguit d’actuacions encaminades a la millora del benestar físic i moral de la població en edat avançada per tal d’incrementar la qualitat de vida, la salut, l’autonomia i la participació comunitària d’aquest col·lectiu, especialment important al Nucli antic. Així doncs, es proposen els següents programes:

- Tornem a sortir: servei d’acompanyament de la gent gran en situació d’aïllament i detecció de barreres arquitectòniques.

- Passejades interculturals i intergeneracionals amb la gent gran a fi d’afavorir la relació i el diàleg entre les persones del barri.

- Diversificació de les activitats per a la gent gran, obrint un ventall més ampli de cara a la participació de tot el col·lectiu. En aquest sentit, es vol donar suport a la dinamització de l’associacionisme de la gent gran.

- Suport al programa de teleassistència, el qual ofereix una atenció permanent a la gent gran que viu sola o amb problemes de mobilitat, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sobrevenir. Es un servei que millora l’autonomia personal, afavoreix la permanència de la persona en el seu entorn habitual i facilita la comunicació amb l’exterior.


Pressupost:

Inversió total: 40.500 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos:  serveis i programes per a la gent gran


Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: