Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

7.8 Oficina de gestió

Descripció:
La gestió i execució de les actuacions del Projecte d’Intervenció del Nucli antic de Roda de Ter es duran a terme a través d’una gestió directa municipal a través de l’Oficina de gestió del PII, que no tindrà personalitat jurídica, que dependrà directament d’Alcaldia i que estarà ubicada en un local de propietat municipal al costat de l’Ajuntament, a la Plaça Major.

L’oficina del Pla de Barris es situarà a la planta baixa de l’edifici del costat de l’Ajuntament per tal d’ubicar-la en un punt cèntric del barri i en un lloc visible i accessible.


Calendari d'actuació:

2010 i 2011.

Execució:

Aquesta actuació, per import de 250.000,00 €, s'ha executat en la seva totalitat durant el 2010 i 2011.


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: