Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

7.5 Programa Roda d’Acollida

Descripció:
Tenint en compte que el municipi disposa d’un punt d’acollida i té definit un protocol d’actuació, el programa té la finalitat de capacitar i formar el personal del Consistori i d’altres administracions o serveis públics amb l’objectiu de fomentar que els diferents organismes i el seu personal puguin satisfer de manera adequada les necessitats de la població nouvinguda contribuint a un òptim procés d’acollida.  

Tanmateix, el Programa preveu crear el racó de la llengua que consistirà en l’adaptació d’un espai (primer a la biblioteca i posteriorment al nou equipament de La Blava) per a l’autoaprenentatge del català el qual permetrà a les persones nouvingudes tenir un ràpid coneixement de la llengua i alhora millorar el seu procés d’inserció laboral.

Per tal d’aconseguir un bon procés de recepció i acollida les actuacions del programa han d’encaminar-se a fomentar la integració i participació de les persones nouvingudes en les entitats locals.


Pressupost:
Inversió total: 24.500 €
Font de finançament:
25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos:  material i personal per a la realització de les sessions


Calendari d'actuació:
2014 i 2015.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: